Aylık Arşivler: Nisan 2011

Ankaradaki Çok Başarılı Altın Kızlar Belediye Sergisi

Thumbnail image

Ebru Kursları

SANATSAL FOTOĞRAFÇILIK

Sanatsal fotoğrafın malzemeleri, sanat fotoğrafı ilkeleri, sanatsal fotoğrafta vurgulanması gerekenler ve estetik öğeler, makro ve mikro fotoğraf, ön ve arka plan denetimi, sanatsal fotoğrafta ışık çözümlemeleri, dış mekân ve iç mekân, Sanat fotoğrafından beklenenler,

Sanat fotoğrafında vurgulanması gerekenler, stüdyo çekimleri ve modelli çalışmalar, mekân ve aydınlatma, Makine, araç-gereç ve insan ilişkiler, Doğanın, insan ilişkilerinin, bireylerin ve toplumun gözlenmesi, konu hakkında ön bilgi edinilmesi ve inceleme, fotoğrafçı olarak insanlara yaklaşmak, toplum içine girmek, sosyal ve psikolojik etkenlerin çözümlenmesini içerir.

 

Aynı zamanda öğrencilerin, profesyonel dijital kameraları ve görüntüleme tekniklerini bilgisayar üzerinde görüntü işleme, geliştirme ve değiştirme tekniklerini öğrenmeleri için uygulama çalışmalarını kapsar. Sayısal görüntülemenin yarattığı yeni açılımlar üzerine kuramsal ve uygulamalı çalışmaları içerisine alır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2011-04-30T19:22:35+03:00Nisan 30th, 2011|HOBİ|Ankaradaki Çok Başarılı Altın Kızlar Belediye Sergisi için yorumlar kapalı

Ankaradaki Altın Kızlar Hobi Sanat Atölyesinde Belediye Sergileri

Thumbnail image

Hobi Kurslari

Öte yandan, kapitalizmin emperyalizm aşaması içine girmesiyle birlikte, kitle kültürü de uluslararası bir anlam kazanmıştır.

 

Başka bir deyişle, ulusal burjuva kültürlerin emperyalist kültürlere dönüşmesi sonucu, uluslararası ölçekte maddî üretime egemen olan gelişmiş ülkeler, aynı ölçekte manevî kültüre de egemen olmuşlar; başka ulusların kültürlerini baskı altında tuttukları kadar, gelişmelerini de önleyecek ve çarpıtacak biçimde, kitle kültürünü uygulamaya geçmişler; kendi maddî sömürülerini sürdürebilme amacıyla, maddî üretim biçimlerini kendilerine bağımlı kıldıkları ülkelerin kültürlerini, dayattıkları kitle kültürü içinde tutmaya çalışmışlardır.

 

Böylece, kitle kültürü, tekelci kapitalizmin uluslararası niteliğinden ötürü, hem belli bir ülke içinde, hem de bağımlı kılınan öbür ülkeler üzerinde uygulanabilme alanı bulmuştur.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2011-04-30T19:22:35+03:00Nisan 30th, 2011|Ebru Grubu Öğrencilerin Yaptıkları|Ankaradaki Altın Kızlar Hobi Sanat Atölyesinde Belediye Sergileri için yorumlar kapalı

Ankaradaki Altın Kızlar Hobi Sanat Grubumuzun Belediye Sergisi

Thumbnail image

Hobi Kurslari

Bu kültür, gerçek kültürel değerlerin yerini ister istemez «sahte» kültürel değerlerle ikame etmekle kalmaz; ama kitlelerde yaratılan ideolojik boşluğu burjuvazinin dayattığı görüşlerle de ikame eder. Gündelik bilinç biçimi özellikleri ve düzeyinde aktarılan bu görüşler, hiç kuşkusuz, stotus gt/o’nun, yaşanan toplumsal çelişkisinin değişmezliğine, bu çelişkinin sonuçlarından ortaya çıkan genel görüntünün gerçek «insanlık durumu»ymuş gibi gösterilmesine dayanır. Buysa, aldatmacaları, yanılsamaları, ham hayalleri içeren, sahte, gerçeklik-dışı bir dünya görüşünün yaratılmasından; dolayısıyla, «kültürsüz» kitlelerin bu yönde yönlendirilmesinden başka bir şey değildir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2011-04-30T19:22:35+03:00Nisan 30th, 2011|Ebru Grubu Öğrencilerin Yaptıkları|Ankaradaki Altın Kızlar Hobi Sanat Grubumuzun Belediye Sergisi için yorumlar kapalı