Thumbnail image

Anadolu Genel Bütün Kurslar Hakkında Kısa Bilgi Veriyor

GRAFİK SANATLAR

Grafik sözcüğü Yunancada; yazmak, resim çizmek, işaret, desen anlamlarına gelen “grafîkos” sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük, sanat çalışmalarında çok kullanıldığı için sonuna “graf” eklenen tüm alanlar, grafik sanatları tanımlar. Örneğin; fotoğraf, serigraf, litograf vb.

Grafik tasarıma, “görsel iletişim tasarımı” da denir. Grafik tasarımda eser, sanatçının elinden özgün biçimlendirmeyle çıkar ve özgün çoğaltmayla elde edilir. Bu eserler; bilgi iletmek, kitle iletişim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanan düzenlemelerdir.

Grafik tasarım, işlevi gereği bir mesajı görsel iletişim yoluyla hedef kitleye duyurur. Bunu güzel sanatların estetik nitelikleriyle resim ve yazıyı birbirini tamamlayacak biçimde kullanarak yerine getirir.

Grafik sanatlar, çeşitli görsel ögeler aracılığıyla ortak bir iletişim dili oluşturmayı amaçlar. Afiş, amblem, logo, ilan, broşür, etiket, kitap, kitap kapağı, exlibris, illüstrasyon, animasyon, tipografi, görsel kimlik, ambalaj, süreli yayın, web sitesi, reklam, endüstri ürünleri, CD ve kaset kapağı tasarımları grafik sanatların alanına girer.

RisusArt Market Açıldı İnceleyiniz
Gurur Tablomuzu İnceleyiniz
Hangi Kursa Gelebiliriz İnceleyiniz
Sanat Sergilerimiz İnceleyiniz
Kurs Saatini ve Fiyatlarını Görmek İçin Tıklayınız
Eğlence ve Etkinlikler İçin Tıklayınız
Anadolu Sanat Market Açıldı Görmek İçin

VideoDerslerVideo Dersi İzle

KarakalemBoyamaKarakalemKuruBoyaKuruBoyaSuluBoyaDersleriSuluBoyaPastelBoyaPastelBoyaYagliBoyaYagliBoyaPerspektifCizimleriPerspektifDijitalBoyamalarDijital

Thumbnail image