Heykel Hobi Grup Dersleri Ankara

Heykelcilik Kursu

Thumbnail image 

Heykelcilik Kursu


İtalya’da ilk yerleşenler Etrüskler’dir. Anadolu’dan geldikleri tahmin edilen bu insanlar sanata çok önem veriyorlardı. Yunan heykelciliğinin etkisi altında kalan Etrüsk heykelcileri daha çok tunçtan heykeller yapıyorlardı. O çağdan günümüze kadar kalmış çok güzel heykeller vardır.


Romalılar’ın hemen bütün heykelleri askerî ve ekonomik konulardaydı. Yunan kültürünü adamakıllı benîmsiyen Romalılar, heykelcilikte portreye çok önem verdiler. Romalılar’ın portre heykelciliğincieki ustalıklarını hiçbir millet geçememiştir denilebilir.


Heykel sanatı, Batı’da, hele Rönesans’la yeni bir hamle kazandı. Michelangelo «Musa», «Davut» gibi eserleriyle, devrine, hattâ Rönesans sonrasına yol gösterdi. İnsan gövdesindeki kasların gücünü bir fikrin ifadesinde ilk defa büyük başarıyla kullandı. Ondan sonra ancak Carpeau, Barye gibi Fransız heykelcileri, İkinci İmparatorluk devrinin özelliklerini heykelde oymacılıkla, süse önem vermekle belirttiler.


Heykelcilik Sanatı, Heykel Ceketciler, Heykel Kursları, Heykel Tasarımları, Heykel Çalışmaları ilgili bilgi almak ve doğru bir adreste eğitim alarak başarılı çalışmalar yapmak için kursumuz ile iletişime geçebilirsiniz.


Thumbnail image 

Ankarada Görsel Sanatlar Kursu, Ankarada Güzel Sanatlar Kursu, Ankarada Heykelcilik Eğitimi, Ankarada Heykelcilik Sanatı, Ankarada Heykelcilik Yapan Kişiler, Ankarada ki Heykel Ceketciler, Ankarada Resimcilik Kursları, Ankarada Sanat Eğitimi, Ankarada Tehlikeli Kursları