Heykel Kursları Ankara

Heykelcilik

Thumbnail image 

Heykelcilik


Heykel ve heykelcilik; güzel sanatların bir koludur. Taş, demir, tunç, çamur, alçı, tahta gibi maddeleri ya yontarak, ya da bir kalıba dökmek suretiyle, tabiattaki cisimlerin benzerini yapmaya, ya da bir fikri böylece canlandırmaya heykelcilik, bu gibi eserlere de heykel denir.


Bir cismin heykel olması için önce bir maddesi, yani boşlukta üç boyutla yer kaplaması; sonra, bunun insan eseri olması şarttır. Alçak kabartma  şekillerin taştan, tahtadan bir yüzey üzerine, ya da toprak levhalara oyularak hafifçe belirtilmesi,  yüksek kabartma daha derine inilerek belirli hale getirilmesi rondebosse  (işlendiği satıhtan ayrılacak kadar hacimli gösterilmesi) gerçek heykel sayılmaz.


Heykel, insanların en eski sanat eseridir. Yalnız, başlangıcından yakın zamanlara kadar din bağından kurtulmuş değildi; hattâ heykelin kaynağı, din fikridir, diyebiliriz. Yeryüzünde raslanabilen ilk heykel, M. O. 40.000 yıllarından kalma olduğu tahmin edilen, mamut dişinden yontulmuş bir kadın başıdır. Fransa’da Garonne ırmağı yatağında Brassempouy’da bulunmuştur. 1894’te bulunan bu ilk heykelden sonra 1922’de «Lespugue Venüsü» adı takılan, 15 cm. boyunda bir kadın heykeli daha bulundu, yapıldığı çağı M. Ö. 30.000 yılları olarak tahmin edildi. En sonunda, Avusturya’da «Willendorf Venüsü» adı takılan, başı dut biçimi, 11 cm. yüksekliğinde şişman bir kadın heykeli daha bulundu.


Büyük Boy Heykelcilik, Heykel Yapımı, Heykel Kursu,  Heykelcilik Atölyesi, Heykelcilik Üniversitesi, Heykelcilik Tasarımı ilgili bilgi almak ve doğru bir adreste eğitim alarak başarılı çalışmalar yapmak için kursumuz ile iletişime geçebilirsiniz.


Thumbnail image 

Ankarada Büyük Boy Heykelcilik, Ankarada Heykel Dersleri, Ankarada Heykel İyi Kutusu, Ankarada Heykel Kursları, Ankarada Heykel Kursu, Ankarada Heykel Tasarımları, Ankarada Heykel Yapımı, Ankarada Heykelcilik, Ankarada Heykelcilik Eğitimleri, Ankarada Heykelcilik Montaj, Ankarada Meydan Heykelciliği