Ankarada Minyatür Kursları

Minyatür Sanatı

Thumbnail image 

Minyatür Sanatı


Minyatür sanatı aslında kültürümüzün bir parçasıdır. Ortaçağ da Avrupa da el yazması kitaplarda baş harfler kırmızı bir renkle boyanarak süslenirdi. Bu iş için, çok güzel kırmızı bir renk veren ve Latince adı “mini-um” olan kurşun oksit kullanılırdı. İşte minyatür sözcüğü de buradan türemiştir. Minyatür resim aynı zamanda “nakış” diye de isimlendirilmiştir. Bunları yapanlara da “nakkaş” denirdi.


Geleneksel Türk sanatlarından biri de minyatür el sanatıdır. 8. ve 9. Yüzyıla ait olan ve Uygur merkezlerinden günümüze gelmiş olan Türk sanatı örneklerinden biridir. Nakkaşlar tarafından, kağıt, parşömen, fildişi gibi nesnelerin üzerine boya ve yaldızla süsleme şeklinde yapılır. Çok ince işlenerek ve küçük boyutlu olarak çalışılır.


Minyatür sanatı usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenilmektedir. Ustaları elinden öğrenmek ve yıllanmış tecrübelerinden faydalanmak için sanat atölyemizi ziyaret edebilirsiniz.


Milli Minyatür İle İlgili Eğitim Merkezleri, Minyatür Sanatını Anlatan Eğitim Videoları, Milli Eğitim’e Bağlı Minyatür Dersi Veren Yerler,  Minyatür Kursu Veren Atölyeler,  Minyatür Dershanesi, Minyatür Atölyesi ilgili bilgi almak ve doğru bir adreste eğitim alarak başarılı çalışmalar yapmak için kursumuz ile iletişime geçebilirsiniz.


Thumbnail image 

Ankarada Milli Minyatür İle İlgili Eğitim Merkezleri, Ankarada Minyatür Sanatı, Ankarada Minyatür Sanatını Anlatan Eğitim Videoları, Ankarada Minyatürü Anlatan Textler, Ankarada Osmanlı Minyatür Sanatının Eğitim Merkezleri